دریافت پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن ایران
دریافت کارت بازرگانی از سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان شرقی
عضویت در انجمن همگن متالورژِی استان آذربایجان شرقی
عضویت در انجمن صنفی ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز
کسب تندیس ویژه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزات، ریخته گری، متالورژی و صنایع وابسته ایران

تبریز مرداد ۱۳۹۳

دریافت تقدیرنامه به پاس حضور در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع فولاد، معادن، فلزات، ریخته‌گری، متالورژی و صنایع وابسته ایران

تبریز خرداد ۱۳۹۳

دریافت تقدیرنامه به پاس حضور در دهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع فولاد، معادن، فلزات، ریختهگری، متالورژی و صنایع وابسته ایران

تبریز خرداد ۱۳۹۲

سمپوزیوم فولاد ۱۳۹۱ نمایشگاه بین‌المللی فولاد اهواز

۱ و ۲ اسفند ۱۳۹۱

کسب تندیس ویژه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع فولاد، معادن، فلزات، ریخته‌گری، متالورژی و صنایع وابسته ایران

تبریز – تیرماه ۱۳۹۱