نوشته‌ها

1

تولید ۱۵۱.۹ هزار تن شمش آلومینیومی در نیمه نخست امسال

آمار عملکرد سه واحد بزرگ تولید آلومینیوم کشور در نیمه نخست امسال نشان می دهد که میزان تولید شمش آلومینیومی آنها در این مدت به 151 هزار و 999 تن رسید که نسبت به عملکرد دوره مشابه در پارسال بیش از یک درصد رشد داشته است.

اطلاعات آماری واحدهای هرمزال، المهدی (استان هرمزگان) و ایرالکو (استان مرکزی) در این بررسی مورد توجه قرار گرفته است و آنها در نیمه نخست پارسال در مجموع 150 هزار و 444 تن شمش آلومینیومی تولید داشتند.

براساس این بررسی، ایرالکو (اراک) بالاترین میزان تولید شمش آلومینیومی را در دوره مزبور با رقم 72 هزار و 776 تن و به میزان 47.8 درصد کل تولید را به خود اختصاص داد که نسب به عملکرد دوره مشابه در پارسال، نزدیک به 23 درصد رشد نشان می دهد.

هرمزال و المهدی نیز در این مدت به ترتیب 47 هزار و 832 تن و 31 هزار و 391 تن، شمش آلومینیومی تولید کردند.

همچنین در دوره، میزان تولید پودر آلومینا نیز به رقم 116 هزار و 998 تن رسید که در مقایسه با عملکرد دوره 6 ماهه نخست پارسال افت 5.3 درصدی را ثبت کرد.

شهریورماه امسال مجموع تولید شمش آلومینیومی واحدهای یادشده به 23 هزار و 857 تن رسید که نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال (شهریور 94) که رقم 25 هزار و 65 تن بود، افت 4.8 درصدی دارد.

آمار عملکرد واحدهای مزبور نشان می دهد که شهریور ماه 95 در حالی که ایرالکو با تولید 10 هزار و 952 تن شمش آلومینیومی نسبت به ماه مشابه پارسال رشد 2.5 درصدی داشت، المهدی با تولید پنج هزار و 97 تن در مقایسه با شهریور 94 افت 24.5 درصدی را به ثبت رساند.

بر پایه اطلاعات ارایه شده در مجمع عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های توسعه زنجیره آلومینیوم کشور 11 میلیارد دلار است که 21.5 درصد از کل سرمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی را در بر می گیرد.

پارسال ظرفیت تولید شمش آلومینیوم کشور رقم 487 هزار تن اعلام شد و قرار است در 1399 به ظرفیت 823 هزار تنی برسد که این امر یک میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال اعلام کرد: ظرفیت تولید آلومینیوم ایران اکنون حدود 400 میلیون تن است که دو سوم از مواد اولیه مورد نیاز آن از طریق واردات تامین می شود؛ بنابراین باید به منابع قابل اتکا دسترسی داشت.

ایران در چشم انداز 20 ساله، دستیابی به ظرفیت تولید 1.5 میلیون تن شمش آلومینیوم را در برنامه دارد که تامین بوکسیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه کارها